Foto Jac Beekers - Foto's

Foto Jac Beekers

Tentoonstelling "GRIND"

Bezoek op de tentoonstelling in de bibliotheek van Centre Céramique te Maastricht Bezoek op de tentoonstelling in de bibliotheek van Centre Céramique te Maastricht Het deels afgegraven eiland Bosscherveld in Maastricht. Het deels afgegraven eiland Bosscherveld in Maastricht. Aanleg van de ondoordringbare cement-betonietwand voor het verwerkingsbekken in Itteren. Aanleg van de ondoordringbare cement-betonietwand voor het verwerkingsbekken in Itteren. De Friesland laadt grind in een schip in Bosscherveld. De Friesland laadt grind in een schip in Bosscherveld. Versteviging van de hoogwaterkade in Bosscherveld. Versteviging van de hoogwaterkade in Bosscherveld. De dekgrondberging in Borgharen,waar diepe grindwinning plaatsvindt,krijgt gestalte. De dekgrondberging in Borgharen,waar diepe grindwinning plaatsvindt,krijgt gestalte. Het uitbaggeren van het verwerkingsbekken Itteren door de Merwede. Het uitbaggeren van het verwerkingsbekken Itteren door de Merwede. Transportladder op de verwerkingsinstallatie de Rotterdam in Itteren Transportladder op de verwerkingsinstallatie de Rotterdam in Itteren Afgraven van de nieuwe bedding van de Geul in Itteren. Afgraven van de nieuwe bedding van de Geul in Itteren. Een blik op de werklocatie Itteren vanaf het Julianakanaal. Een blik op de werklocatie Itteren vanaf het Julianakanaal. Opslag van het touvenant (zand en grind) op het voordepot in Itteren. Opslag van het touvenant (zand en grind) op het voordepot in Itteren. Het touvenant in Bosscherveld wordt in reusachtige emmers opgelepeld door de Friesland. Het touvenant in Bosscherveld wordt in reusachtige emmers opgelepeld door de Friesland. Extra bescherming van de bodem van het verwerkingsbekken in Itteren om uitspoelen door schroefwater te voorkomen. Extra bescherming van de bodem van het verwerkingsbekken in Itteren om uitspoelen door schroefwater te voorkomen. Het verleggen van kabels en leidingen is een belangrijk onderdeel van het project.
Voorbeeld is de aanleg van de internationale leiding voor zuurstof en stikstof in Meers. Het verleggen van kabels en leidingen is een belangrijk onderdeel van het project. Voorbeeld is de aanleg van de internationale leiding voor zuurstof en stikstof in Meers. Aanleg van een brug bij Itteren om het werkverkeer via een speciale werkweg te scheiden van het normale verkeer. Aanleg van een brug bij Itteren om het werkverkeer via een speciale werkweg te scheiden van het normale verkeer. Een van de bunkers,waar het zand en grind gestort wordt en via diverse transportbanden naar het voordepot gaat. Een van de bunkers,waar het zand en grind gestort wordt en via diverse transportbanden naar het voordepot gaat. Ondergrondse stortkoker boven een van de transportbanden in het voordepot Itteren. Ondergrondse stortkoker boven een van de transportbanden in het voordepot Itteren. Transportband met grind op de Merwede in Itteren. Transportband met grind op de Merwede in Itteren. Plaatsing van tunneldelen voor het ondergrondse transport van zand en grind naar de twee verwerkingsinstallaties in Itteren. Plaatsing van tunneldelen voor het ondergrondse transport van zand en grind naar de twee verwerkingsinstallaties in Itteren. Hoekoplossing van de dubbele damwand rond het verwerkingsbekken in Itteren,voor de optimale zekerheid gevuld met klei. Hoekoplossing van de dubbele damwand rond het verwerkingsbekken in Itteren,voor de optimale zekerheid gevuld met klei. Aanleg van het verwerkingsbekken (tijdelijke werkhaven) in Itteren. Aanleg van het verwerkingsbekken (tijdelijke werkhaven) in Itteren. De Maas bij de stuw in Borgharen.
Op de achtergrond baggermolen de Friesland. De Maas bij de stuw in Borgharen. Op de achtergrond baggermolen de Friesland. De vondst van een 17e eeuws paardengraf met tientallen skeletten in Borgharen werd in de zomer van 2010 wereldnieuws. De vondst van een 17e eeuws paardengraf met tientallen skeletten in Borgharen werd in de zomer van 2010 wereldnieuws. Het uitkijkpunt voor de bevolking biedt en mooie blik op de werklokatie Itteren. Het uitkijkpunt voor de bevolking biedt en mooie blik op de werklokatie Itteren. Grindwinning in de dekgrondberging Meers. Grindwinning in de dekgrondberging Meers. Massale belangstelling tijdens de open dag voor baggermolen de Friesland in Bosscherveld. Massale belangstelling tijdens de open dag voor baggermolen de Friesland in Bosscherveld. tekstpaneel van de tentoonstelling,
met uitleg over de diverse toekomstige werklocaties. tekstpaneel van de tentoonstelling, met uitleg over de diverse toekomstige werklocaties. Permanente tentoonstelling op de Kasteelhoeve Hartelstein in Itteren Permanente tentoonstelling op de Kasteelhoeve Hartelstein in Itteren